Бирикмелер жана ийримдер

Окуу жайда «Механик», «Кесип», «Билим» бирикмелери иш алып барат.

Кесиптик сабактар боюнча «Жаш техник», «Механик», «Англис тили» ийримдери мындан сырткары «Ордо», «Шахмат», «Асем»,»Калемгер» ийримдери түзүлгөн. Ар бир ийримдин  иш-пландары түзүлүп, пландын негизинде иш алып барабыз.

Бирикмелер жана ийримдер Бирикмелер жана ийримдер Бирикмелер жана ийримдер Бирикмелер жана ийримдер