Маалыматтык — китепкана кызматы

МААЛЫМАТ

№45-кесиптик  лицейдин китепканасы  экинчи  кабатта жайгашкан.                              Окуу залы 20 орунга ылайыкташтырылган “Кыргыз тил», “Кут билим”, “Кыргыз Туусу”, «Эркин Тоо», «Жеңиш Туусу»,»Кутбилим сабак» мезгилдүү басылмаларына жазылып турабыз.

Китепкананын фонду 8169

электрондук китептер учун ссылка 

Жалпы

китепкана

фонду
Лицейде бар окуу китептеринин саны
Саясий китептердин саны
 

жалпы билим берүү боюнча китептер

 

Окуу-усулдук адабияттардын саны

 

Кесиптик сабактар боюнча окуу китептер

 

кыргызча көркөм адабияттары

816914338285488306114

 

Маалыматтык - китепкана кызматы Маалыматтык - китепкана кызматы Маалыматтык - китепкана кызматы Маалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматы